სწრაფი ნავიგაცია

იგრძენი მომავალი კეთილდღეობა
 

თუ გაქვთ გარკვეული დანაზოგი და გსურთ უსაფრთხოდ შეინახოთ ან ყოველთვიურად გადადოთ თანხა და კონკრეტული მიზნისთვის შეაგროვოთ, გახსენით საქართველოს ბანკში თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული სასურველი ანაბარი:

  ვადიანი
  შეგროვებადი
  საბავშვო
  მოთხოვნამდე


როგორ დააგროვებთ თანხას თქვენს ანაბარზე?

ძალიან მარტივად – პერიოდულად დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე,* რომელსაც ბანკის მიერ დაერიცხება საპროცენტო სარგებელი.


როგორ გახსნით ანაბარს?

ეწვევით საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრს და სულ რამდენიმე წუთში ოპერატორის დახმარებით გახსნით ანაბარს.


როგორ დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე?*

თანხას თქვენს ანაბარზე დაამატებთ:

  საქართველოს ბანკისა და Express Bank-ის გადახდის აპარატებით; 
  ინტერნეტბანკით (www.ibank.ge); 
  ტელეფონბანკით (2 444 444); 
  საქართველოს ბანკის სერვისცენტრების საშუალებით;

თანხის ავტომატურ რეჟიმში დამატებას კი ელექტრონული ყულაბის ან მუდმივი საგადასახადო დავალების გააქტიურებით შეძლებთ.** 

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ-გვერდს: www.diagency.ge

 

 

 

.................................................................................................................................................................

*იგულისხმება ანაბრები, რომელზეც თანხის დამატება არის შესაძლებელი.

**შეგროვებად და საბავშვო ანაბრებზე თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.