სწრაფი ნავიგაცია

იგრძენი მომავალი კეთილდღეობა
 

თუ გაქვთ გარკვეული დანაზოგი და გსურთ უსაფრთხოდ შეინახოთ ან ყოველთვიურად გადადოთ თანხა და კონკრეტული მიზნისთვის შეაგროვოთ, გახსენით საქართველოს ბანკში თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული სასურველი ანაბარი:

  ვადიანი
  შეგროვებადი
  საბავშვო
  მოთხოვნამდე


როგორ დააგროვებთ თანხას თქვენს ანაბარზე?

ძალიან მარტივად – პერიოდულად დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე,* რომელსაც ბანკის მიერ დაერიცხება საპროცენტო სარგებელი.


როგორ გახსნით ანაბარს?

 ინტერნეტბანკით
 მობილბანკით
 საქართველოს ბანკის სერვისცენტრში ოპერატორის დახმარებით

ინტერნეტ და მობილბანკით ლარში, დოლარში, ევროსა და ფუნტში გახსნილ ვადიან და შეგროვებად ანაბარზე მეტი სარგებელია!**


როგორ დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე?***

თანხას თქვენს ანაბარზე დაამატებთ:

  საქართველოს ბანკისა და Express Bank-ის გადახდის აპარატებით; 
  ინტერნეტბანკით (www.ibank.ge); 
  ტელეფონბანკით (2 444 444); 
  საქართველოს ბანკის სერვისცენტრების საშუალებით;

თანხის ავტომატურ რეჟიმში დამატებას კი ელექტრონული ყულაბის ან მუდმივი საგადასახადო დავალების გააქტიურებით შეძლებთ.*** 

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ-გვერდს: www.diagency.ge

 

 

 

.................................................................................................................................................................


იგულისხმება ანაბრები, რომელზეც თანხის დამატება არის შესაძლებელი.

** არ ვრცელდება SOLO/WM მომხმარებლებზე.

***შეგროვებად და საბავშვო ანაბრებზე თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.