სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) ერთად, ევროკავშირის მხარდაჭერით, წარმოგიდგენთ პროექტს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად.

აიღეთ „საქართველოს ბანკის“ ევროპული ბიზნესსესხი განავითარეთ თქვენი ბიზნესსაქმიანობა და დაიბრუნეთ მიღებული თანხის 15%! 


ევროპული ბიზნსესსესხი დაგეხმარებათ:

  • შეიძინოთ თქვენი ბიზნესისთვის სხვადასხვა აქტივი − სავაჭრო და  საწარმოო მანქანა-დანადგარები, სამშენებლო ტექნიკა, სამედიცინო და ესთეტიკური ცენტრის, სასტუმროს, რესტორნისა თუ საცხობის აღჭურვილობა;  
  • განაახლოთ კომპანიის ავტოპარკი;
  • გაარემონტოთ ან აღადგინოთ შენობა-ნაგებობა;
  • დააფინანსოთ  სხვადასხვა მიზნობრიობა, რაც ხელს შეუწყობს  თქვენი პროდუქციის ან მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას;
  • დანერგოთ ევროკავშირის სავაჭრო სტანდარტი და აითვისოთ ევროპის ბაზარი.


მიიღეთ „საქართველოს ბანკის“ ფინანსური მხარდაჭერა 

200 000-დან 7 500 000 ლარამდე*

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 7%-დან.

და დაიბრუნეთ სესხის თანხის 15% საჩუქრად!

სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში.


                                                          

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა