სწრაფი ნავიგაცია

საკრედიტო შენატანის დაზღვევა

საკრედიტო შენატანის დაზღვევა იპოთეკური,   სამომხმარებლო ან ავტოსესხით სარგებლობის პერიოდში თავს მშვიდად გაგრძნობინებთ.

 

როგორ?
თუ სამსახურს/შემოსავალს თქვენგან დამოუკიდებელი მიზეზით დაკარგავთ, საკრედიტო შენატანის დაზღვევა დაგიფარავთ სესხის ყოველთვიურ შენატანს 6 თვის განმავლობაში.

თქვენ მიერ გადასახდელ სადაზღვევო თანხას მარტივად − სესხის ყოველთვიურ გადასახდელთან ერთად − დაფარავთ.

 

საკრედიტო შენატანის დაზღვევის ყოველთვიური საკომისიო:

იპოთეკური სესხი

1.95%

სამომხმარებლო  სესხი

3.90%

ავტო სესხი

3.90%

სადაზღვევო შემთხვევის შესახებ საჭიროა მიმართოთ კომპანია ,,ალდაგს“,
სატელეფონო ნომერზე: (0 32) 2 444 999.
• შემოსავლის დაკარგვიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში;
• უბედური შემთხვევიდან 48 საათის განმავლობაში.

ხელშეკრულება შეგიძლიათ ნახოთ აქ.

*საკრედიტო შენატანის დაზღვევის შეძენა შესაძლებელია როგორც ახალი, ასევე არსებული სესხის შემთხვევაში 
 

საკრედიტო შენატანის დაზღვევით სარგებლობისთვის მსესხებლის ასაკი განისაზღვრება შემდეგნაირად:

მინიმალური ასაკი - 20 წელი
მაქსიმალური ასაკი - ქალბატონის შემთხვევაში 59 წელი, მამაკაცის შემთხვევაში 64 წელი