სწრაფი ნავიგაცია


აქციეთ თქვენი სურვილი რეალობად
 

საქართველოს ბანკის სამომხმარებლო სესხი თქვენი სურვილების ასრულების ყველაზე სწრაფი და ხელსაყრელი გზაა. ჩვენ გთავაზობთ სესხს ნებისმიერი მიზნის მისაღწევად, იქნება ეს ახალი ტელევიზორის ყიდვა თუ შვილის განათლების დაფინანსება უცხოურ უმაღლეს სასწავლებელში.

 

პირობები

 

მსესხებლის/თანამსესხებლის ასაკი – 22-70 წელი*

მსესხებლის შემოსავლის მოცულობა – 200 ლარიდან

სესხის ვალუტა – ლარი/აშშ დოლარი

სესხის თანხა400-140 000 ლარი (ეკვ. სხვა ვალუტაში);  საქართველოს ბანკის სახელფასო კლიენტებისათვის ხელფასის 15-მაგი ოდენობა.

სესხის ვადა – 6-120 თვე

უზრუნველყოფა 

  • 48 თვემდე ვადით - უზრუნველყოფის გარეშე
  • 48 თვეზე მეტი ვადით - ავტომანქანა, უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 9%-დან

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 15%–დან

100,000 ლარამდე სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.


სესხის mBank-ით გააქტიურების ინსტრუქცია ანდროიდისთვის
სესხის mBank-ით გააქტიურების ინსტრუქცია IOS-ისთვის

....................................................................................................................................................

*იჯარიდან მიღებული შემოსავლების შემთხვევაში – 20-70 წელი.