სწრაფი ნავიგაცია

ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი

საქართველოს ბანკის მეანაბრეებს შესაძლებლობა გეძლევათ აიღოთ უზრუნველყოფილი სესხი ყველაზე დაბალ პროცენტად!

 

პირობები

 

სესხის თანხა – 200 ლარიდან

სესხის ვალუტა – ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი/შვეიცარიული ფრანკი (სესხი შესაძლებელია გაიცეს ანაბრის ვალუტაში)

სესხის ვადა – უზრუნველყოფაში არსებული ანაბრის ვადის შესაბამისად (თუ სესხისა და ანაბრის ვალუტა განსხვავებულია, მაშინ – არაუმეტეს 3 თვისა; თუ უზრუნველყოფაში რამდენიმე ანაბარია, მაშინ სესხის მაქსიმალური ვადა შეესაბამება ანაბრებს შორის ყველაზე უმცირესს; თუ უზრუნველყოფაში საბავშვო ანაბარია, სესხის მაქსიმალური ვადაა 1 წელი)

წლიური საპროცენტო განაკვეთი – ანაბრის საპროცენტო სარგებლის შესაბამისად (იმ შემთხვევაში, თუ სესხის თანხა ანაბრის თანხაზე  25%-ზე ნაკლებია) 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 8.7%-დან