სწრაფი ნავიგაცია

ყოველთვის მარტივი გადაწყვეტა
 

თუ თქვენ სასწრაფოდ დაგჭირდებათ თანხა, მობრძანდით საქართველოს ბანკში და სალომბარდე სესხის განახლებული, განსაკუთრებული პირობებით ისარგებლეთ! 

 

პირობები
 

სესხის თანხა – 10-30 000 აშშ დოლარი (ეკვ. ლარში). ამასთან 200. 000 ლარამდე სესხების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ლარში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მსესხებლის ჯამური ვალდებულებები სესხის აღების შემდეგ საქართველოს ბანკში აღემატება 200. 000 ლარს

სესხის ვალუტა – ლარი

სესხის ვადა – 1 და 3 თვე

საპროცენტო განაკვეთი – 400 ლარამდე - თვეში 3%, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 4.1%-დან;
                                            400 ლარიდან - თვეში 2%, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 2.2%-დან;

უზრუნველყოფა – ოქრო, ვერცხლი, ძვირფასი თვლები

1 გრამი ვერცხლის ღირებულება – 0.40 აშშ დოლარი

1 გრამი ოქროს ღირებულება სესხის პერიოდულობისა და სინჯის მიხედვით:

ოქროს სინჯი

სესხის ვადა

1-თვიანი

3-თვიანი

375

13.01

11.9

500

17.9

16.4

585

21.05

19.3

750

26.9

24.8

916

33.02

30.3

958

34.51

31.7

999 36.01 33.12

თანხა მითითებულია აშშ დოლარში.