სწრაფი ნავიგაცია

„კონტაქტის“ საშუალებით მიიღეთ და გაგზავნეთ თანხა მსოფლიოს 76 ქვეყანაში.*

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო


გადასაგზავნი თანხის მოცულობა

აშშ დოლარი/ევრო

 

საკომისიო

რუსეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდავეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი.

<4 000 აშშ დოლარი/3 000 ევრო

 

 1 %

4 000-20 000 აშშ დოლარი

 

40 აშშ დოლარი

 

3 000-20 000 ევრო

30 ევრო

თურქეთში 0.95% მინ. 3 აშშ დოლარი/ევრო

,,საქართველოს ბანკის" სერვისცენტრებსა და სისტემა ,,კონტაქტში" ჩართულ სხვა ნებისმიერ მონაწილე მხარეს შორის 

<10 000

 

 3%

....................................................................................................................................................

*გაგზავნისას არ არის აუცილებელი მიუთითოთ კონკრეტული ქალაქი ან ბანკი, თანხას მიმღები გაანაღდებს ყველგან, სადაც გზავნილი „კონტაქტით“ სარგებლობაა შესაძლებელი.