სწრაფი ნავიგაცია

 

 

„ელვას” საშუალებით მიიღეთ და გაგზავნეთ თანხა ჩვენს ნებისმიერ სერვისცენტრში და ასევე ახლა უკვე თურქეთშიც.

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო 

,,საქართველოს ბანკის" სერვისცენტრში

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო*

ლარი

<200

5

200-500

7

500-1 000

10

1 000-1 500

15

1 500-2 000

20

2 000-2 500

25

2 500-5 000

35

5 000-25 000

50

25 000 ლარის (ან ეკვივალენტის) ზემოთ თანხის გადარიცხვისას საკომისიო იანგარიშება შემდეგნაირად: 25 000 ლარის (ან ეკვივალენტის) საკომისიოს დამატებული გადასარიცხი თანხისა და 25 000 ლარის (ან ეკვივალენტის) სხვაობის საკომისიო, ცხრილში მითითებული ლიმიტების მიხედვით. მაგალითად: 30 000 ლარის გაგზავნისას საკომისიო იქნება 50 ლარს (25 000 ლარის საკომისიო) დამატებული 35 ლარი (5 000 ლარის საკომისიო), სულ 85 ლარი. 

თურქეთში

4%, მინ. 8 აშშ დოლარი/ევრო

საქართველოში გზავნილ ,,ელვას" სერვისცენტრში მისვლის გარეშეც გაგზავნით და გაანაღდებთ. გაგზავნას შეძლებთ ინტერნეტბანკით, მობილბანკით,SMS ბანკითა და გადახდის აპარატით. მიღებას კი – გადახდის აპარატითა და ბანკომატით, როგორც ბარათით, ასევე უბარათოდ.

გზავნილი ,,ელვას" SMS ბანკით გაგზავნის ინსტრუქცია იხილეთ აქ

გზავნილი ,,ელვას" ბანკომატით უბარათოდ განაღდების ინსტრუქცია იხილეთ აქ
 

.................................................................................................................................................................

*აშშ დოლარსა და ევროში გადასარიცხი თანხების საკომისიო დაანგარიშდება კომერციული კურსის მიხედვით ლარში. მაგალითად: 10 000 ევროს გაგზავნისას (1 ევრო = 2 ლარს) თანხის გამგზავნი გადაიხდის 20 000 ლარის გაგზავნის საკომისიოს ევროებში, ანუ 50 ლარის ეკვივალენტს ევროში.