სწრაფი ნავიგაცია

 

 

„მანიგრამის“ საშუალებით მიიღეთ და გაგზავნეთ თანხა მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში.

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო
 


დსთ-ს ქვეყნებში*
 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

აშშ დოლარი/ევრო

აშშ დოლარი/ევრო

<100

2

100-2 000

1.5%

2 000-3 000

1.2%

3 000-10 000 აშშ დოლარი/7 000 ევრო

1%

 

 


დსთ-ს ქვეყნებს გარეთ
 

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

 

აშშ დოლარი/ევრო

 

აშშ დოლარი

 

ევრო

<50

9

6

50-100

12

9

100-200

20

14

200-300

25

17

300-400

30

23

400-500

35

28

500-750

40

33

750-1 000

45

40

1 000-1 500

70

55

1 500-1 750

75

65

1 750-2 000

85

75

2 000-2 500

100

90

2 500-3 000

115

100

3 000-3 500

135

110

3 500-4 000

155

120

4 000-4 500

175

130

4 500-5 000

195

140


5 000-5 500
 
215 150

5 500-6 000
 
235 160

6 000-6 500
 
255 170

6 500-7 000
 
275 180

7 000-10 000(აშშ დოლარი)
 
295 -


გზავნილის პირობები - გაგზავნა
გზავნილის პირობები - მიღება

 

.................................................................................................................................................................

*სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, უკრაინა, უზბეკეთი.