სწრაფი ნავიგაცია

გზავნილის გასაგზავნად:

  • მობრძანდეთ საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში;
  • იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
  • აარჩიეთ გზავნილი;
  • გადაიხადეთ გაგზავნის საკომისიო;
  • ოპერატორი გაგზავნის თანხას და გადმოგცემთ კოდს, რომელიც მიმღებს უნდა შეატყობინოთ.

 უახლოესი სერვისცენტრის მისამართი ნახეთ აქ