სწრაფი ნავიგაცია


        

 „იუნისტრიმის“ საშუალებით მიიღეთ და გაგზავნეთ თანხა მსოფლიოს 100 ქვეყანაში.

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო

 

გზავნილის მიმართულება

გასაგზავნი თანხის მოცულობა

საკომისიო

„იუნისტრიმის" ფილიალი
<3 000 აშშ დოლარი/ნებისმიერი მოცულობის თანხა ევროში
 
1%
>3 000 აშშ დოლარი/ევრო
 
 30 აშშ დოლარი/ევრო
 
დსთ-ს ქვეყნები
<3 000 აშშ დოლარი/ევრო
 
1%

>3 000 აშშ დოლარი/ევრო 
 
35 აშშ დოლარი/ევრო
რუსეთი
 
<3 000 აშშ დოლარი/ევრო/100 000 რუბლი
 
   0.5%
 
>3 000 აშშ დოლარი/ევრო/100 000 რუბლი
 
     35 აშშ დოლარი/ევრო/990 რუბლი

საბერძნეთი
 
- 0.6%
თურქეთი <335 აშშ დოლარი/ევრო  5 აშშ დოლარი/ევრო
335-10 000 აშშ დოლარი/ევრო 1.5%
იტალია <999 ევრო 3% მინ. 5 ევრო
<200 დოლარი 3 დოლარი

სხვა ქვეყნები
 
- 1.3%-დან

..........................................................................................................................................................
*იუნისტრიმის ფილიალში თანხის განაღდების შემთხვევაში გაგზავნის საკომისიო შეადგენს 30 აშშ დოლარს.