სწრაფი ნავიგაცია

 

„ზოლოტაია კორონას” საშუალებით მიიღეთ და გაგზავნეთ თანხა მსოფლიოს 13 ქვეყანაში.

 

გასაგზავნი/მისაღები თანხის ვალუტა:

აშშ დოლარი/ევრო

გზავნილის მიმართულება

საკომისიო

 ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი  1%, მაქს. 30 აშშ დოლარი/30 ევრო

რუსეთი, უკრაინა

1%, მაქს. 40 აშშ დოლარი/30 ევრო

ჩინეთი, თურქეთი 1.5%
სხვა ქვეყნები 1%