სწრაფი ნავიგაცია

  • ანგარიშის გახსნა და მომსახურება – უფასო
  • ანგარიშის ვალუტა – ერთვალუტიანი, ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
  • ბარათის მოქმედების ვადა – 3 წელი
  • საკომისიო ადგილობრივ და საერთაშორისო სავაჭრო ობიექტებში – 0%
  • განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – შეუზღუდავი
  • განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით – 3 000 ლარი (ან ეკვივალენტი ანგარიშის ვალუტაში)
  • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის ბანკომატების საშუალებით – 0.3%, მინ. 0.3 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
  • განაღდების საკომისიო საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში – 0.6%, მინ 0.6 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში
  • განაღდების საკომისიო საზღვარგარეთის ბანკომატების საშუალებით – 3.9%, მინ 3.9 ერთეული ანგარიშის ვალუტაში