სწრაფი ნავიგაცია

პლასტიკური ბარათის დაცვა

 

საქართველოს ბანკი ზრუნავს თქვენს დაცულობაზე. ისარგებლეთ პლასტიკური ბარათის დაცვის მომსახურებით და დაიცავით თქვენი ბარათი მესამე პირის მიერ არალეგალური გამოყენებისაგან (ბანკომატის, პოსტერმინალისა და ინტერნეტის მეშვეობით) როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

აირჩიეთ ანაზღაურების თქვენთვის შესაფერისი პაკეტი:

სტანდარტი 

  • გადახდის საშუალებით, აგრეთვე ბანკომატის საშუალებით თანხის განაღდებისას ჩატარებული არალეგალური ოპერაციისას ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა – 2 000 (ორი ათასი) ლარი
  • ინტერნეტით ჩატარებული არალეგალური ოპერაციისას ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა - 400 (ოთხასი) ლარი
  • მომსახურების საკომისიო - ყოველწლიურად 4 (ოთხი) ლარი.

პაკეტი აგინაზღაურებთ მაქსიმუმ 5 არალეგალურ ოპერაციას.

სტანდარტ+ 

  • გადახდის საშუალებით, აგრეთვე ბანკომატის საშუალებით თანხის განაღდებისას ჩატარებული არალეგალური ოპერაციისას ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა – 6 000 (ექვსი ათასი) ლარი;
  • ინტერნეტით ჩატარებული არალეგალური ოპერაციისას ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა - 1 200 (ათას ორასი) ლარი;
  • მომსახურების საკომისიო - ყოველწლიურად 12 (თორმეტი) ლარი.

პაკეტი აგინაზღაურებთ მაქსიმუმ 5 არალეგალურ ოპერაციას.


პრემიუმი  
 

  • გადახდის საშუალებით, აგრეთვე ბანკომატის საშუალებით თანხის განაღდებისას ჩატარებული არალეგალური ოპერაციისას ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა – 10 000 (ათი ათასი) აშშ დოლარი;
  • ინტერნეტით ჩატარებული არალეგალური ოპერაციისას ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა - 2 000 (ორი ათასი) აშშ დოლარი;
  • მომსახურების საკომისიო - ყოველწლიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარი.
 

პაკეტი აგინაზღაურებთ მაქსიმუმ 5 არალეგალურ ოპერაციას.