სწრაფი ნავიგაცია

მართე შენი ფინანსები ელფოსტით

 

იმეილბანკი შესაძლებლობას გაძლევთ ბანკში მიუსვლელად, მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით შეასრულოთ შემდეგი საბანკო ოპერაციები:

  • გადარიცხოთ თანხა საკუთარ და საქართველოს ბანკის სხვა ანგარიშებზე;
  • გადარიცხოთ თანხა საქართველოსა და საზღვარგარეთ;
  • დაფაროთ სესხისა და საკრედიტო ბარათის დავალიანება;
  • გაააქტიუროთ/გააუქმოთ მუდმივი საგადასახადო დავალებისა და ავტომატური გადახდების მომსახურება;
  • დაამატოთ თანხა ანაბარზე;
  • დაარეგისტრიროთ არსებულ ანგარიშებზე პლასტიკური ბარათი;
  • შეასრულოთ კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებს შორის;
  • შეცვალოთ ბარათის ძირითადი ვალუტა;
  • მიიღოთ ამონაწერი, ანგარიშის რეკვიზიტი.
იმეილბანკის გასააქტიურებლად აუცილებელია ფლობდეთ საქართველოს ბანკის სადებეტო ან საკრედიტო ბარათს და ეწვიოთ ჩვენს ნებისმიერ სერვისცენტრს.