სწრაფი ნავიგაცია

6-დან 12 წლამდე მოსწავლეებისათვის

12 წლიდან ზევით მოსწავლეებისათვის 

 

sCool Card-ი „საქართველოს ბანკის“ მიერ სკოლის მოსწავლეებისათვის შექმნილი ბარათია, რომელსაც როგორც მშობლებისთვის, ასევე შვილებისთვის აქვს მრავალმხრივი უპირატესობები:

  • ბარათი ჩართულია დაგროვების პროგრამა “sCool”-ში. შესაბამისად, გადახდისას1 და  განაღდებისას  მოსწავლის ბარათზე დაირიცხება 5 sCool-ა (1 sCool-ა = 1თეთრი). მოსწავლე დაგროვებულ sCool-ებს გადაცვლის მობილურის ბალანსში;
  • ბავშვი აღარ ატარებს ნაღდ ფულს. გაცილებით მარტივად, გადახდის აპარატზე ბარათის ერთი მიდებით გადაიხდის. 
  • ბარათით მოსწავლე მეტროსა და ავტობუსებში იმგზავრებს უფასოდ, სამარშრუტო ავტობუსებში კი საფასურს არსებული სტანდარტული ტარიფით გადაიხდის.
    მგზავრობის საფასურის გადახდისას (გარდა ნულოვანი ტარიფით მგზავრობისა) არსებობს არაავტორიზირებული ოვერდრაფტის წარმოქმნის შესაძლებლობა. დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
  • დღის განმავლობაში მშობელს ექნება შესაძლებლობა გააკონტროლოს შვილ(ებ)ის დანახარჯი, რადგან მიუვა SMS-ი, სად და რამდენი არის ბარათით გადახდილი. სურვილის შემთხვევაში შეძლებს თავად დაუწესოს ბავშვ(ებ)ს ყოველდღიური ხარჯვის ლიმიტი. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, შეუზღუდოს sCool Card-იდან ნაღდი თანხის გატანა;
  • sCool Card-ის მფლობელი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტში სხვადასხვა  პროდუქციასა და მომსახურებაზე ისარგებლებს ფასდაკლებებით; შეთავაზებები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2017 წლის 16 აგვისტოდან გადახდის ოპერაციებზე2 ყოველდღიური ხარჯვის ლიმიტი 50 ლარამდე გაიზარდა. ლიმიტი შეიცვლება სტანდარტული პირობებით გაცემულ ბარათებზეც.


ბარათის პირობები

ფიზიკური პირების იდენტიფიკაციის შესახებ დოკუმენტი

sCool Card-ის მფლობელი კლიენტების დაჯილდოების პირობები

გაიგე მეტი______________________________________________________________________________________________

1 გარდა ტრანსპორტში მგზავრობის თანხის გადახდისას.

2 გარდა სატრანსპორტო აპლიკაციის საშუალებით განხორციელებული ტრანზაქციებისა