სწრაფი ნავიგაცია

სესხი გზავნილიდან მიღებული შემოსავლის გათვალიწინებით

მარტივად და სწრაფად

თუ თქვენ ხართ ფულადი გზავნილების მომხმარებელი, საქართველოში არსებულ ნებისმიერ ბანკში ანაღდებთ გზავნილებს და საზღვარგარეთიდან სისტემატურად მიღებული თანხის გარდა, კიდევ დაგჭირდათ ფული პირადი მიზნებისთვის, ეწვიეთ ჩვენს სერვისცენტრს და მიიღეთ სესხი გზავნილიდან მიღებული შემოსავლის გათვალისწინებით.

პირობები:

მსესხებლის შემოსავალისაზღვარგარეთიდან მიღებული ფულადი გზავნილი

მიღებული გზავნილის რაოდენობა: 6 თვის განმავლობაში მინ. 5 გზავნილი

შემოსავლის მინიმალური მოცულობა:  თვეში  400  ლარი

სესხის მაქსიმალური თანხა: 10 000 ლარი

სესხის მაქსიმალური ვადა:  24 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი:14%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 19.6%-დან