სწრაფი ნავიგაცია

AmEx Platinum Card-ის პირობები
 
ანგარიშის მომსახურების საკომისიო: უფასო
 
ანგარიშის ვალუტა: ერთვალუტიანი, ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
 
ბარათის მოქმედების ვადა: 4 წელი
 
უპროცენტო კრედიტი: 55 დღე
 
ბარათის ყოველწლიური საკომისიო: 1 000 ლარი
 
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე: 0%
 
განაღდების დღიური ლიმიტი: 10 000 ლარი (ან ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
 
განაღდების დღიური ლიმიტი საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში: შეუზღუდავი
 
საკრედიტო ლიმიტი: 10 000 ლარიდან 
 
ბარათის მფლობელის შემოსავლის ოდენობა: 3 000 ლარიდან (ან ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
 
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხებზე – 15%; განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე – 22%
 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას:17.9%-დან 35%-მდე

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას34.2%-დან 56.2%- მდე


 


 

SOLO ბანკი