სწრაფი ნავიგაცია

თქვენი მშვიდი ცხოვრებისთვის
 

სპეციალურად თქვენ, ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს, SOLO და კომპანია იმედი L-ი წარმოგიდგენთ გამორჩეულ სადაზღვევო მომსახურებას − მშვიდი. რომელიც 7 კრიტიკული დაავადების შემთხვევაში თქვენს ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს.

პროდუქტის უნილაკურობა მდგომარეობს იმაში, რომ სადაზღვევო ლიმიტის განკარგვა შესაძლებელია ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, თქვენი შეხედულებისამებრ.

მშვიდი დაზღვევით ასევე გაქვთ შესაძლებლობა, დააზღვიოთ თქვენი ოჯახის წევრები − მეუღლე ან შვილ(ებ)ი − და დაიცვათ მათთვის ყველაზე ძვირფასი სიმდიდრე − ჯანმრთელობა.
 

რას მოიცავს მშვიდი დაზღვევის ზოგადი პირობები?
 

SOLO მომხმარებლის ასაკი: მაქს. 65 წელი

ოჯახის წევრების ასაკი:

  • მეუღლე: მაქს. 64 წელი
  • შვილი: მინ. 14 დღიდან

მშვიდის ვადა: 12 თვე

სადაზღვევო ლიმიტი:

20 000 $ / 50 000 $ / 100 000 $


მშვიდი დაზღვევა გულისხმობს შემდეგ კრიტიკულ დაავადებებს:

1. ინსულტი
2. გულის შეტევა (ინფარქტი)
3. მრავლობითი (გაფანტული) სკლეროზი
4. თირკმლის უკმარისობა
5. კორონარული არტერიის შუნტირება
6. ძირითადი ორგანოს გადანერგვა
7. სიმსივნე

 

რამდენია ყოველწლიური გადასახადი?
 

ლიმიტი: $20 000 (.ლ)
$50 000 (.ლ) 
 
$100 000 (.ლ)
დაზღვეულის
ასაკი
(წელი)

წელიწადში გადასახდელი

(კვ. ლ)

წელიწადში გადასახდელი

(კვ. ლ)

წელიწადში გადასახდელი

(კვ. ლ)

14 დღიდან-17 წლამდე 17.68 44.2 89.67
18-30 26.52 66.94 135.14
31-40 54.31 136.4 274.07
41-50 143.98 358.68 717.37
51-60 322.06 804.51 1609.03
61-64 421.83 1054.58 2110.43

 

დაიცავით თქვენი სიმშვიდე − ისარგებლეთ მშვიდი დაზღვევით!
დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ თქვენს SOLO ბანკირს.


ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
კრიტიკულ დაავადებათა დაზღვევის ხელშეკრულება
საინფორმაციო ფურცელი 
კონსტატაციის აქტი

SOLO ბანკი