სწრაფი ნავიგაცია

თქვენი მშვიდი ცხოვრებისთვის
 

სპეციალურად თქვენ, ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს, SOLO და კომპანია იმედი L-ი წარმოგიდგენთ გამორჩეულ სადაზღვევო მომსახურებას − მშვიდი. რომელიც 7 კრიტიკული დაავადების შემთხვევაში თქვენს ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს.

პროდუქტის უნილაკურობა მდგომარეობს იმაში, რომ სადაზღვევო ლიმიტის განკარგვა შესაძლებელია ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, თქვენი შეხედულებისამებრ.

მშვიდი დაზღვევით ასევე გაქვთ შესაძლებლობა, დააზღვიოთ თქვენი ოჯახის წევრები − მეუღლე ან შვილ(ებ)ი − და დაიცვათ მათთვის ყველაზე ძვირფასი სიმდიდრე − ჯანმრთელობა.
 

რას მოიცავს მშვიდი დაზღვევის ზოგადი პირობები?
 

SOLO მომხმარებლის ასაკი: მაქს64 წელი

ოჯახის წევრების ასაკი:

  • მეუღლე: მაქს. 64 წელი
  • შვილი: 14 დღიდან - 17 წლის ჩათვლით

მშვიდის ვადა: 12 თვე

სადაზღვევო ლიმიტი:

10 000 $ / 20 000 $ / 40 000 $


მშვიდი დაზღვევა გულისხმობს შემდეგ კრიტიკულ დაავადებებს:

1. ინსულტი
2. გულის შეტევა (ინფარქტი)
3. მრავლობითი (გაფანტული) სკლეროზი
4. თირკმლის უკმარისობა
5. კორონარული არტერიის შუნტირება
6. ძირითადი ორგანოს გადანერგვა
7. სიმსივნე

 

რამდენია ყოველწლიური გადასახადი?
 

ლიმიტი: $10 000 (.ლ)
$20 000 (.ლ) 
 
$40 000 (.ლ)
დაზღვეულის
ასაკი
(წელი)

წელიწადში გადასახდელი

(კვ. ლ)

წელიწადში გადასახდელი

(კვ. ლ)

წელიწადში გადასახდელი

(კვ. ლ)

 14 დღე-17    12.38   24.76    49.51
18-30   18.5   36.99    73.99
31-40    38.68 77.35  154.7
41-50 122.42 244.83  489.67
51-60  343.96 687.92 1375.85
61-64  504.98 1009.96 2019.93


დაიცავით თქვენი სიმშვიდე − ისარგებლეთ მშვიდი დაზღვევით!
დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ თქვენს SOLO ბანკირს.


ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
კრიტიკულ დაავადებათა დაზღვევის ხელშეკრულება
საინფორმაციო ფურცელი 
კონსტატაციის აქტი  


ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები 10.07.2019 
კრიტიკულ დაავადებათა დაზღვევის ხელშეკრულება 10.07.2019 
საინფორმაციო ფურცელი 10.07.2019 
კონსტატაციის ოქმი 10.07.2019 
ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები 10.10.2019 
საინფორმაციო ფურცელი 10.10.2019