სწრაფი ნავიგაცია

31 ოქტომბერი
2019

მარიამ კვარაცხელია - პიროვნების პროფაილინგი კომუნიკაციაში

26 ოქტომბერი
2019

პური გულიანი - გოგრის ჭრის მასტერკლასი

24 ოქტომბერი
2019

ნინო ზამბახიძე - აგროპრენუერშიპის გამოწვევები გლობალიზაციის ეპოქაში

19 ოქტომბერი
2019

პური გულიანი - აჭარული ხაჭაპურის მასტერკლასი

19 ოქტომბერი
2019

Katrina Yena - ბიზნესის ეტიკეტი და ქცევის თანამედროვე წესები

17 ოქტომბერი
2019

SAMI COHEN - საკუთარი თავის შეცნობის ინსტრუმენტები

10 ოქტომბერი
2019

აკა ფროდიაშვილი - მოდის როლი გულწრფელობის ჩამოყალიბებაში

03 ოქტომბერი
2019

სოფია გოლეთიანი - მოტივაცია გაყიდვებში

26 სექტემბერი
2019

ეკა ყიფიანი - კრეატივის როლი ბიზნესსა თუ უბრალოდ ჩვენს ყოველდღიურობაში

15 სექტემბერი
2019

კოკა რამიშვილის გამოფენა „სინათლის მანქანები“